Onderzoek lichttherapie

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het effect van licht en lichttherapie bij verschillende ziektebeelden, omstandigheden en speciale groepen. Klik op het desbetreffende titel voor een beknopt overzicht van enkele wetenschappelijke publicaties alsmede de samenvatting.

Let op! Het gaat hier om artikelen en onderzoeksresultaten zoals deze zijn gepubliceerd in wetenschappelijke bladen. De inhoud is moeilijk interpreteerbaar door leken. De weergave van de titels en samenvattingen zijn dan ook met name hier geplaatst als naslagwerk voor artsen. Raadpleeg altijd eerst uw behandelend arts als u een behandeling met lichttherapie bij een bepaald klachtenpatroon of ziektebeeld overweegt. Het overzicht geeft slechts een beperkte weergave van beschikbare literatuur en publicaties en kan incompleet zijn.

Ziektebeelden:

Omstandigheden:

Speciale groepen:

Licht en fysiologie